Tolerancia Éve?

 2013.10.15. 18:08

A reformáció 500-ik évfordulójára készülő időszak ez évi vezérszava a tolerancia. Nyilván a „viseljétek el egymást szeretetben” szövegű ige alapján. De – szerintem – hozzá kell tenni még az erősebb szeretetet kifejező ige-helyeket is. Irgalmas szamaritánus,…

Címkék: Címkék

Erkölcsös gazdaságfejlesztés

 2013.10.10. 19:31

Az elmondott szövegLehetne a címben gazdaságpolitikát is írni, de itt elsődleges célom nem a gazdaság (ország-gazdaság) működtetésére irányul, hanem a fejlesztésre. A fejlettebb országok gazdasági teljesítménye korunkban a stagnálás közelében van, vagy csak igen lassan…

Címkék: Címkék

Normát adni

 2013.10.08. 18:28

Korunk úgynevezett keresztény kultúrája válságban van. Ezt már nagyon sokan megállapították, és továbbra is rendszeresen megállapítják, már legalább 150 éve. Hogy miben áll ez a válság, és mi okozta, arról a vélemények erősen eltérnek. Szerintem, a legnagyobb baj az…

Címkék: Címkék

Közelednek a képviselőházi választások. Mindössze 7-8 hónap, és itt van a nyakunkon. És mindez kampánnyal jár, ami a lakosság szemének és fülének kéretlen, rendszeres zaklatásával jár. De legalább a lakosság helyzetének, életszínvonalának, közérzetének javulását is…

Címkék: Címkék

Tévelygések

 2013.06.29. 18:37

Népünkre lehet most mondani: „Tévelyegnek, mint a pásztor nélküli juhok.” (Mt9, 36)Amióta szabad választás kérdése, hogy ki kormányozza a népet, azóta össze-vissza választgatunk.Először jött a „nyugodt erő”, amiben nagyot csalódtunk, mert a nyakunkra szabadította a…

Címkék: Címkék

A Trianon-trauma

 2013.06.22. 10:30

Rendszeresen ingerem van egy alternatív magyar történelem megírására. Mert nagyon is másként látom a magyar történelem sorsfordulóit, mint ahogyan azokat – akár bal-, akár jobboldali elfogultságból – le szokták írni. Az átfestések – különösen a Dózsa-féle…

Címkék: Címkék

Van-e evangéliumi megoldás?

 2013.06.05. 18:31

Van-e evangéliumi megoldás korunk rettenetes gazdasági-társadalmi rákfenéje, a munkanélküliség ellen? Egyházi részről szeretnénk kínálni életviteli megoldásokat a mai emberek számára is. A mottó: „Keressétek először Isten országát a többi megadatik nektek”. Sajnos, az…

Címkék: Címkék

Ez a téma mintegy folytatása egy előzőnek, aminek a címe: Húsvét: Örökélet Vasárnapja. Most sem kívánok foglalkozni azzal a kérdéssel: Mi van/lesz az örök életben? Nem nagyon lenne mit mondani róla, ha csak nem akarnék idézgetni az Apokalipszis (Jelenések) könyvéből. De…

Címkék: Címkék

PrológusLehetőségem volt rá, hogy meghallgassak egy, az Iszlám nemzetbiztonsági kérdéseiről szóló előadást egy ökumenikus összejövetelen. Utána módom volt ennek az előadásnak az ismertetését elolvasni egy egyházi hetilapban. Majd meghallgattam ugyanezzel a tartalommal egy…

Címkék: Címkék

A negyedik tipusú Apokalipszis

 2013.04.13. 18:14

Minden kornak megvolt, megvan a maga aktuális katasztrófa-jóslata. Az első ismert világvége-hisztéria az első millenniumkor (a Kr. u. első évezred tájékán) volt. Azóta már többször jósolták, hogy itt a világ vége. A leggyakrabban azzal rémisztgetik a népet, hogy jön egy…

Címkék: Címkék

Az Örökkévaló módszerei

 2013.04.09. 23:12

(Laikus teológia)Miért nevezem Őt örökkévalónak? Nem csupán a héber példa alapján (mert az Örökkévalót igazi nevén nevezni tiltja a Tóra) hanem azért is, mert ez egy telitalálat. Jobb nevet nem is lehetne adni Neki, mert talán a legalapvetőbb (általunk ismert) tulajdonsága az…

Címkék: Címkék

Megbékélés: elhallgatás?

 2013.03.28. 17:39

Böjtben üdvös tevékenység Jézusnak a megbékülésre felszólító tanítását olvasni. (Mt5, 38-48, ill. Lk6, 27-42.) A summája: „Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.”Mit tegyek az…

Címkék: Címkék

Mély a bűn kútja

 2013.03.05. 18:04

MÉLY A BŰN KÚTJAAki beletekint, beleszédülhet. Könnyű beleesni. Kikerülni – egyedül – nem szokott sikerülni. Ha valaki látja, hogy csúszós az út, fokozottan vigyáz, hogy el ne csússzon. Elítéltekkel beszélgetve rendszeresen visszatérő szövegként hallható: Nem gondoltam…

Címkék: Címkék

Talentumok 3

 2013.01.18. 18:17

A TALENTUM 3Ha az ember megpróbálja Jézus tanítását a mai gazdasági környezetre aktualizálni, akkor nagyon könnyen belebonyolódik a próbálkozásába. Ugyanis annyira különböznek a jelenlegi viszonyok az akkoriaktól, hogy csak egy nagyon szűk mesgyén járva tudunk esetleg…

Címkék: Címkék

Talentumok 2

 2013.01.17. 19:18

A TALENTUM példázat kibóvítéseA talentum példázat című írás igyekezett nem messze távolodni az eredeti igehelytől, csupán aktualizálva azt a jelenlegi viszonyokra. Van egy nagyon fontos vetülete ennek a példázatnak, ami mindig erős hiányérzetet keltett bennem. Ez a forgatott…

Címkék: Címkék

A talentumok példázata

 2013.01.10. 18:16

A TALENTUM-PÉLDÁZAT AKTUALIZÁLÁSA(Vitairat)Jézus az evangéliumokban kétszer is beszél a képességekkel, ill. a lehetőségekkel való rossz gazdálkodás mennyei számonkéréséről. (Mt25, 14-30 és Lk19, 11-27) Más példázataiban Jézus a kincs, vagyon, üdvösséget akadályozó,…

Címkék: Címkék

Mérgező nacionalizmus?

 2013.01.07. 18:06

Egy korábbi írásomban beszámoltam arról, hogy a koromnál és helyzetemnél fogva egészen másként látom a dolgokat, mint korábban. Előre jeleztem, hogy a megváltozott látásmódomról időnként be fogok számolni – ha lesz egyáltalán valaki, akit érdekel a véleményem. Így…

Címkék: Címkék

Nagyon elfogultan...

 2013.01.04. 17:23

NAGYON ELFOGULTAN A ZSIDÓKRÓL SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG Nem tudok a zsidókról elfogulatlanul írni, mert többszörösen is személyesen vagyok érintve a témában. Életutamat ebben a vetületben jellemezhetem akár úgy is, hogy antiszemitából filoszemitává lettem. Édesanyámtól…

Címkék: Címkék

Tegyük közzé

 2013.01.04. 12:15

Tegyük közzéBaráti beszélgetésen jött elő az a gondolat, hogy jó volna, ha a Társaságunk/közösségünk minden tagja sorban elmondaná, „közzé tenné”, mi foglalkoztatja őt akkor, ha nem a hétköznapi, (rutin) dolgaival kell törődnie. Ez nem biztos, hogy mindig ugyanaz.…

Címkék: Címkék

2012 Advent

 2013.01.02. 11:47

Titusz 2, 11. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernekEz egy nagyon sokat használt ige, amit a mondat eleje és folytatása nélkül szoktak rendszerint idézni, mert önmagában nagyon „ütős”. Van egy hasonló ige is az idézett igehely közelében: 2Tim 2, 10. A…

Címkék: Címkék

Nevelés és misszió

 2012.10.15. 16:53

CSŐDHELYZETEKVannak iskolák, ahonnan művelt, rendes, jól nevelt fiatalokat bocsátanak ki, és vannak, ahonnan évről-évre, egyre neveletlenebb, műveletlen fiatalok kerülnek ki – ha egyáltalán kitöltik a kötelező tanulmányi idejüket. A „jó” iskola eredményeivel meg vannak…

Címkék: Címkék

Keresztyén népképviselet

 2012.10.11. 19:35

Az első válasz a címben feltett kérdésre, hogy fából vaskarika. A második sem jobb sokkal: ezt már régen feltalálták. Akkor meg, mit akarunk ilyen eszement téma-ötlettel? Két oka is lehetne egy ilyen vizsgálatnak. Az egyik, hogy a népképviseleti rendszer jelenlegi formájában…

Címkék: Címkék

Egy beteg gazdasági ágazat

 2012.10.09. 16:37

Egészségügy, gazdasági szemmel  Hálás téma mindenkinek, aki az egyészség-üggyel foglalkozik, akár a magukat a szakmájuknak áldozókról, akár az elrettentő esetekről akar valaki írni. Kevés ember van, aki ne tudna akár hátborzongató, felháborító esetekről beszámolni…

Címkék: Címkék

Prófétáló egyház?

 2012.10.05. 16:30

PRÓFÉTÁLÓ EGYHÁZ?MIT MOND AZ IGE?Kevés alkalommal volt akkora lámpalázam, mint most, amikor ebbe a témába belevágok. Újszerű, szokatlan, „szektás-ízű”. Mégis nagyon erős a késztetésem, hogy elmondjam/leírjam, amit – úgy vélem – kaptam. Munkaév kezdete van, az ilyent…

Címkék: Címkék

Pénz, vagyon, kincs

 2012.08.25. 18:25

Az Újszövetségben nagyon sokszor szerepelnek ezek a szavak. Ha történetesen nem mennyei kincsről van szó, az esetek döntő többségében elítélő jelleggel. (Egy kis válogatás: Mt6, 21, Mt19, 21, 1Tim6, 10, Jn2, 15, Lk9, 3, Mk10, 22, Mt23, 14, 1Tim6, 17Lk12, 21) Azt azért rendszerint…

Címkék: Címkék

süti beállítások módosítása