Létkérdés Kefam 8. rész

 2014.06.18. 16:52

Ma is jól emlékszem arra a pillanatra. Nyolcéves voltam, és éppen mentem át az úttesten, a Vörösvári-út – Bécsi-út saroknál, hazafelé tartva az iskolából. Egyszer csak belém villant: én is meg fogok halni. Annyira erős élmény volt, hogy most is ilyen jól emlékszem rá. Van…

Az ótestamentumi idők elejéből fennmaradt ránk egy olyan kinyilatkoztatás (azaz üzenet a nem fizikai – az ezen a „fizikai” – világon túlról érkező üzenet) aminek a következmény-láncolata ma is elevenen hat. Ez az „égő csipkebokor” története. Nagyon sok dolog van a…

Teremtőből Atya Kefam 4. rész

 2014.06.11. 17:47

Amikor az Örökkévaló elindította a Kozmosz-projektet, egy, csak általa belátható horderejű és bonyolultságú dolgot kezdett el. Cseles kozmológus fickók a Kozmosz jelenleg általunk látható történetéből megkísérlik kikövetkeztetni, milyen volt a „kezdő fázis”. Erre az ad…

Mikor Izrael az egyiptomi fogságból a remélt kánaáni hazába való vándorlás során néppé, önálló társadalommá kezdett válni, jelentkeztek a minden társadalomnál előforduló társadalom-ellenes tettek is. Az Örökkévaló – Mózesen keresztül – szabályokat adott a népnek.…

A keresztyén fogalmak (egy részének) új interpretációjára való kísérletek első „fordulója” megtörtént. Még egyáltalán nem foglalkoztunk a célba vett fogalmak közül az „Atya” és a „megváltás” fogalmával. Most mégsem ezek (egyikének) kifejtésével kezdem, mivel…

süti beállítások módosítása