Magánvélemény_5

 2012.04.26. 17:18

AZ ADÓRENDSZER ÚJRAGONDOLÁSAAz előzőkben többször is felmerült egyes feladatok (teljes, agy részleges) központi, állami finanszírozása. Ezeknek a forrásai az állami adó-, vagy adójellegű bevételek. Az adók szerkezetének, az adó mértékének meghatározása az egyik legnehezebb…

Magánvélemény_4

 2012.04.25. 17:17

HATÉKONYSÁG ÉS EREDMÉNYESSÉG A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEKNÉLAmíg a rendszerváltás után a gazdaság más területein – bár felemás módon – de növekedett a társadalmi tevékenység hatékonysága, addig a közösségi (állami és/vagy önkormányzati) szerveknél,…

Magánvélemény_3

 2012.04.24. 14:07

A KÖZÖSSÉGI TERHEK CSÖKKENTÉSEA jelenlegi rossz gazdasági helyzetből való kilábalás egyik területe a gazdaság teljesítőképességének növelése, de a másik terület, a köz által hurcolt terhek csökkentése, legalább olyan fontos. Az említett két terület egymással erős…

Magánvélemény_2

 2012.04.23. 17:03

IPARFEJLESZTÉSA hazai gyökerű, korszerű ipar felfejlesztése nélkül nem lehetséges az ország gazdaságának tartós és jelentős felemelkedése. Ipar-fejlesztés viszont csak termék-fejlesztéssel indítható el eredményesen, de csak olyan termékeket érdemes fejleszteni, amelyekre…