A blogban használt címkék: adonáj agapé agnosztikus akarat akarata aki van alámerítés alapvető ellátás áldozat alkalmatlanság alkalmatlan szülök allah akarata állami feladat álmisztikus álmok általános kérdések altruizmus áltudományos angyalok annihiláció apokrifok apostoli szukcesszió arámi aszkétizmus átnevelés átváltozás átviteli csatorna az üzenet magja bálványozás bázisközösség befektetés befolyás beidegződött békefenntartás békesség belsö hang belső hang belső konfliktusok benedek beruházás beszűkült látásmód betagolódás az egyházba betokozódott tüskék bevallás bibliai tanítás bibliai világkép bizalmi kapcsolat biznyossagi jelek bizonytalanság érzés bűnbak képzés bűnbak keresés bűnösök barátja bűntörlő áldozat c14 Címkék civilizáció csak az örökéletben tesz igazsagot családi kapcsolatok családi válság családmodell csaladmodell csalódás istenben cselekvő szeretet csoda csodák csodatétel csöd lehetösege csoportterápia da vinci kód dokumentált esemény dokumentált események dokumentált jelek domonkos döntési teher döntés csak ítéletkor egyetlen megismételhetetlen szemályiség egyformán szeret egyházi kábelcsatorna egyházi kompetemcia egyházi stratégia egyház stratégia egyszerűsített interpretáció együttérzés egziszteciális biztonság egzisztenciális kérdések elesettek élet életérzés életminta élet gubanc eleve elrendelés elhárítás ellátatlan területek ellenreformáció ellensegemet is szereti ellentmondás ellentmondó információk elnezö irgalom előítélet élő tanúság elszomorító helyzet eltérő szellemiség emberfia emberi dimenzió emberi elvek emberi erőforrás emberi jézusnem szokványos viselkedés emberi jogok emberi normák emberi ösztönök emberi törvények energiaátadás energia feltöltödés eredeti küldetés eredeti tanítás éretelmezések erkölcs erőforrások erőszak erőszaqk erő leszívás érthetővé tenni érvényesség érvénysség érvénytelen áldozat esszénusok eszkaláció eszközök etika etológia eucharisztia evangéliumok tanúsága evangélium mint isten országa evangélium mint mustármag evangélium szó jelentése evangélium üzenete ezotéria ezoterikus tanok ézsaiás farizeusok felekezeti szakadás felelősség felelősségvállalás felkészülés félresikerült tett feltámadás feltámadás reménysége feltámasztás feltétlen irgalmasság feltetlen irgalom feltetlen megbocsatas feltétlen megbocsátás felvilágosodás ferenc feudális figyel ram isten financiális eszköz fizikai átváltozás fizikai test fizikai világ fogalmi sablonok fogyasztás fontossági sorrend galilea gátlás gazdasági törvényszerűségek genetikai meghatározottság genetikus adottságok génmanipuláció valószínűsége globális stratégia globalizáció gondolatátvitel gondoskodik gonoszak gonosz erő gubanc gyakorlat gyakorlatibb tapasztalatok gyakorlati alkalmazás gyakorlati élet gyakorlati szeretet gyakorlati transzcendencia gyógyulások gyónás gyorsuló átalakulás gyorsuló változás gyors változások gyülekezeti munkások gyűlölet gyümölcsök gyümölcstelenség hagyományos környezet halál halálközeli élmények harag harcosság hasmoneusok hatástalan üzenet hátborzongató hatékonyság helyettesítő áldozat hierarchikus hírértékű közlés hit hitben gyengék hitelesség hitre fogékony hitvallás hit kizárólagossága hit próbája hivatásbeli feladatok hogyan engedheti meg holttengeri tekercsek hozam hozza bujni istenhez humanizáció humán etológia ideológiai piac idők teljessége igazi titok ima imameghallgatás ima meghallgatás információs csatorna infrastruktúra inspiráció intellektualis kapcsolat intézményes segítés irgalmasság irgalom irgalom nelkül elpusztulunk iskolai szerepváltozás ismeretek istenről isten isteni jel isteni parancsolatok istentől való isten engem szeret isten feltétel nélküli szeretete isten fia isten figyel ránk isten hullámhossza isten igazságossága isten megismerése isten nem a földön büntet es jutalmaz isten országa isten szándéka isten törvényei isten üdvterve isten üzenete iszlám tanítás izaiás izrael elveszett juhai izrael fia izrael juhai jános evangéliuma szerint jelek jelenés jelenések jelenlét jezsuiták jézusi norma jézusi normák jézusi parancsok jézusi program jézusi tanítás jézust követő szemlélet jézus feltámadása jézus ígérete jézus szavai jézus tanítása jézus valóságos arca jóakaratú ember jóakaratú emberek jók jólét jóra magyarázás jóra való hajlam josephus flavius jóvátétel józan ész jó szándék kapcsolati képesség kapcsolat istenel kapcsolat istennel kard kárhozat karitatív feladatok karizmák káros általánosítás káros jóakarat káté kegyelmi idő kegyúraság kényszer kényszerítés képesség képességek képességfejlesztés képességvagyon képviselők keresztelő jános keresztény kereszténység szerepe keresztény közösség keresztény kultúrkör keresztény megoldások kérő ima kézrátétel kibékítés kibékülés kibeszélés kielegites fontos kiengestelés kiérlelődés kincs kincsképző zulajdon kínos érzés kisközösség kiüresítem magamat kölcsönös bizalom kollégiumi gondozás kollektív bűnök kollektív tulajdonú tőke kommentárok kommunikációs interfész kompetencia kompromisszumok kondicionálás konfrontálódás kooperatív politika korabeli világkép korhoz alkalmazás korlátozás korrekció korszerűség korunk bűnei kötelező óvatosság kovász közbenjáró közel van kozmosz közöny közvetítő csatorna közvetlen akarat közvetlen üzenet kreatívitás krisztus követése krisztus személyisége kritikai kritikus tömeg krízis küldetés váltás kultúrális körítés kultúrális sallangok kultúrális változások küriosz látásmód léleklét lélekvándorlás lelkiismeretfurdalás lelki megújulás lelki tükör lelki vakság létbizonytalanság létfennrartási ösztön liturgikus ima liturgikus keretek makkabeusok márírhalál mások leszólása másvilág mazohista türes megbízás megbocsátás megbocsátás bocsánatkérés nélkül megbocsátok magamnak megelőzés megengedi a rosszat megengedő gyakorlat meghallás meghatalmazás megigazulás megismerési módszerek megközelítés megkülönböztetés nélkül megmenekülés megoldások keresése megrendítő kérdés megsemmisülés esélye megtérülés megtestesülés megtisztítás megválaszolhatatlan méltatlan európa mélylélektan mélylélektani mélylélektani vizsgálatok mennyek országa mennyország messiásvárás milyennek lát isten minden ember atyja minenhato misszió misztérium miszticizmus misztika mit akart jézus mózesi törvények mózes törvénykönyve működési anomália működő tóke működő tőke működő tulajdon mulasztás munkamegosztas munkanélküliség munkarő mustármag mutáció nacionalizmus nagy heródes názáret negatív következmények nekem üzen nem értik jézust nem ígéri nem vagyunk robotok nevében megbízásából nevelés ne felj nonverbális kommunikáció norma normaadó egyház normagyűjtemény normakövetés normák aktualizálása okosság önmagam megalázása önmentegetés önvizsgálat önzés örökkévalo öröklét öröklött képességek örök örök élet örök élet hit örömhír örömre való nyitottság országa ősegyház ösztönök ösztönök késztetése ösztönzö erök otthonmeleg kapcsolat óvatosság palesztina páli érvrendszer páli tanítás pál apostol szerint paradigmváltás parancs parlamentális paruzia pazarlás példabeszédek pletyka híradó pokol predestináció prédikátorok prófétai üzenet prófétai vallás profit pusztítás racionalizmus realizálás reál prezencia reformáció regula remeteség rítus robbanásveszélyes rögzült ismeretek saját hite szerint üdvözül sallangok segítés sokszínűség sóvárogva vár speciális felelősség sugalmazás suuccessio szabadidő szabad akarat szabályozás szadduceusok szájhagyomány szakmai szamária szamaritánus szánalom szegények szegénység szekularizáció szelídek mutációja szelídség szelíd emberek szellemi test szemályes visszaemlékezések szembesítés a mai világképpel szembesülés önmagammal személyes bocsánazkérés személyes jóvátétel személyes kapcsolat személyes motiváció személyes tanúság személyes valasz személyfüggő korlátok személyiség megmaradása személyreszabott feladatok szent szentírás szentírás tanítása szentlélek szentlélek által szentlélek bábasága szentlélek ereje szentlélek megvilágosít szentlélek sugallata szentség szenvedéstörténet szereptévesztés szerepvaltozasok szeressem a másikat mint magamat szeretet szeretetáldozat szeretni ahogyan isten szeret szerető atya szereztetés szetlélek által ihletett szinoptikusok szinoptikus evangéliumok szerint szkepszis szkepticizmus szociális mozgalmak szocializálódas szociológiai szolidáris szeretet szolidaritás szövetkezetek szükségleteink szerint szuperszenzitiív transzcendenciaérzékenység tabudöntes tájékozottság tájékoztatás tálalás tanácsadás tanácstalanság tanárképzés tanítás tisztasága tanítói program tanúk hitelessége tanulási folyamat tanusagtetel tanúság jézus tanításáról tapasztalat tapasztalatok társadalmilag hasznos tőke társadalmi beágyazottság társadalmi bűnök tarsadalmi hatter társadalmi környezet társadalmi korrekció társadalmi rend társadalmi szerepvállalás tekton teljes értékű ember templomosok teológiai építmény természetfölötti jelenségek természetfölötti tapasztalatok testi kapcsolat testvériségben élni tévedés nem bűn téves döntés téves magyarázat tévhitek titok titoktranszcendentális tapasztalat tőkehozam tökéletességre törekvés történelem süllyesztője továbbadási kulcsszavak transzcendencia transzcendenciális tapasztalatok transzcendens világ transzcendentális erőtér transzcendentális kapcsolat transzcendentális reláció transzcendentális valóság tulajdonosi kör túlélési recept túlvilági élet turini lepel tüskék üdvösség újfajta feladatok újraevangélizálás új bor új családforma új ember új gazdasági környezet új szövetség új tömlő új tudatállapot üldözés üres sír úrvacsora utódnevelés utolsó idők utolsó vacsora üzenet üzenet lényege vagyon valas vallásos világnézet valóságos jelenlét valóságtartalom válság változó társadalmi szerkezet váratlan gondolat vazul vértanú vertanusag vértanúság veszély veszteség vesztfáliai béke vígasztalás világháló világi kritika világmegváltó ideológiák világvallások modernizálása viselkedés viselkedési dilemma viselkedési formák visszatükrözzük isten üzenetét viszolygás vonzó titkok webfórum zavar zelóták nyelv szolgája
süti beállítások módosítása