A megváltás Kefam 7. rész

 2014.05.30. 18:28

A megváltásról szóló tanítás: nemcsak a keresztyén tanítás sarokpontja, centruma, hanem minden vallási gondolat, megnyilvánulás között a legemberibb, a legkarakteresebben az emberi egzisztenciához, léthez szabott gondolkodásmód. Miért? Azért, mert az emberi lét alapkérdéseire…