Megismerve Isten irántam való szeretetét, képességeim szerint tennem is kell azért, hogy mások is megismerhessék azt. Krisztus azoknak, akik megismerték tanítását és elkötelezték magukat Őneki, elküldte őket, hogy tegyenek tanuságot Róla és az Ő tanításáról. Hogy mi a…

Címkék: tanúság jézus tanításáról

Isten milyennek lát engem?

 2012.03.17. 18:03

Ez a keresztény életvitel legelhanyagoltabb területe. Ha éljük a keresztény életünket, nyüzsgünk, tevékenykedünk, és ha helyesen tesszük, eredménye is lehet. És akár – ha másban nem – kialakul körülöttünk egy szeretet-kapcsolati kör. Ezt nem tehetjük másképpen,…

Címkék: szembesülés önmagammal egyetlen megismételhetetlen szemályiség

Kapcsolat Istennel 2.

 2012.03.16. 19:30

b) Amikor mi kezdeményezünkAktív kommunikáció (kapcsolat) Istennel.Ezt az aktív kapcsolatot szoktuk imának nevezni. Hangsúlyozni kell, hogy nem minden „imának” nevezett tevékenység eredményez kapcsolatot Istennel. Csak az az ima működik, ami nem formális, aminél érzem,…

Címkék: isten ima belső hang kapcsolat istennel kérő ima isten hullámhossza

Kapcsolat Istennel 1.

 2012.03.15. 19:16

Keresztény hitgyakorlatElsőként ki kell hangsúlyozni, hogy nem ünnepekről, liturgiákról, szertartásokról lesz most szó a következőkben, hanem a napi élethez hozzá kapcsolódó, a keresztény élet részét képező tevékenységekről, egyszóval: keresztény életvitelről. Ezeket a…

Címkék: szentlélek kapcsolat istenel isten üzenete kiüresítem magamat

Hit-erősítő tapasztalatok

 2012.03.14. 18:41

a) ÁlmokÁlmában megjelenhet valakinek egy személy, egy jelenség, szöveget hallhat. Nem lehetetlen, a Szentírás többször számol be ilyenről, az Ó- és az Újszövetségben egyaránt. Nem okvetlenül Isten maga szól, hanem küldöttje által. Ha elfogadjuk, hogy a fizikai valóságon…

Címkék: hit álmok jelek jelenések gyógyulások

A hit egzisztenciális kérdései

 2012.03.13. 18:14

Isten megismerése során feltehetjük az alábbi kérdéseinket:Valóban szeret-e Isten?Valóban gondoskodik rólunk?Létezik-e egyáltalán Valaki, aki törődik velünk?A kérdések megválaszolásához sok irányból lehet elindulni, ezek közül vegyük elő a legegyszerűbbet.Első válasz:…

Címkék: kozmosz isten megismerése örök élet hit egzisztenciális kérdések tanusagtetel vertanusag belsö hang örökkévalo minenhato személyes valasz aki van biznyossagi jelek

Milyen Istent ismerhetünk meg?

 2012.03.12. 18:05

A keresztény hit szerinti Istenről leginkább tévképzetek vannak forgalomban. Ebből az egyik legáltalánosabb ez: Hogyan engedheti meg Isten – ha van – mindazt a sok rosszat, ami a világban van? Erre a kérdésre vezethető vissza a zsidók mai, nagymértékű hitetlensége. Az ő…

Címkék: isten megismerése hogyan engedheti meg nem vagyunk robotok isten nem a földön büntet es jutalmaz